Flash image to Tizen device

Tags

Bước 1: Install lthor tool
https://source.tizen.org/documentation/reference/flash-device
Bước 2: Flash Tizen 2.1 Image to Reference Device
https://wiki.tizen.org/wiki/Flash_Tizen_2.1_Image_to_Reference_Device#For_RD-PQ
Bước 3: Enable 3D Acceleration on Tizen
https://wiki.tizen.org/wiki/Enable_3D_Acceleration_on_Tizen_2.0
Làm theo Alternative Method nhanh hơn, đã làm theo cách đầu thì bị lỗi permission denied lúc copy file vào /home/.

Lưu ý: lthor làm việc với Linux, trong các Linux distro phổ biến thì
– Fedora: chưa qua bước cài lthor (lệnh thì ko có zypper, còn download rpm file về cài thì có app báo lỗi signature, app cài được thì lại không thấy gì khi gõ lệnh).
– OpenSUSE: cài xong lthor (dùng chương trình YaST chứ dùng lệnh cũng ko đc) nhưng ko flash được dù đã remove modemmanager) khả năng do cáp?
– Ubuntu: các bước thực hiện dễ dàng, y như hướng dẫn, chỉ có lúc flash cũng có bị lỗi cổng nhưng cắm lại cổng cẩn thận thì pass.

Advertisements

Fix lỗi khi chạy simulator “GetHostUUIDString: unable to determine UUID for host. Error: 35”

Tags

Solution:

 1. Vào thư mục /Library/Preferences/SystemConfiguration và edit file NetworkInterfaces.plist
 2. Thêm new dict cấu hình IEEE80211 với nội dung:
  <dict>
  <key>BSD Name</key>
  <string>en3</string>
  <key>IOBuiltin</key>
  <false/>
  <key>IOInterfaceType</key>
  <integer>6</integer>
  <key>IOInterfaceUnit</key>
  <integer>3</integer>
  <key>IOLocation</key>
  <string></string>
  <key>IOMACAddress</key>
  <data>
  ABbPoF5V
  </data>
  <key>IOPathMatch</key>
  <string>IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/P0P3@1C,2/
  IOPCI2PCIBridge/pci14e4,4311@0/AirPort_Brcm43xx/IO80211Interface</string>
  <key>SCNetworkInterfaceType</key>
  <string>IEEE80211</string>
  </dict>
  
 3. Save, reboot.

Link tham khảo: ở đây.

Fix lỗi 19011 khi build release bằng Xcode

Tags

Lỗi khi build release

“Application failed codesign verification. The signature was invalid, or it was not signed with an Apple submission certificate. (-19011)”

thì có thể do product name/executable name trong info file khác với product name trong build settings (do sửa name trong info file bằng tay).
Khuyến cáo file info kệ nó, còn đổi tên app thì sửa trong build settings là OK.