Tags

,

Tham khảo ở đây

Thêm thông tin root ở đây

PS: đã backup 1 bản driver lên OneDrive

Advertisements